Altres serveis

Home / Altres serveis
altres-serveis

També t’oferim altres tipus de serveis:

 • Certificats energètics
 • Cèdul.les de habitabilitat
 • ITE – Inspecció técnica d’edificis
 • Inventaris
 • Valoracions
 • Gestions cadastrals
 • Certificats d’obra nova / obra nova antiga
 • Certificats cadastrals amb coordenades georeferenciades
 • Peritacions
 • Informes
 • Aixecaments planimètrics
 • Amidaments i pressupostos
 • Documents urbanístics
  (plans parcials, modificacions puntuals,…)
 • Reformes interiors