Jordi Solà – arquitecte

Estudi d’arquitectura i urbanisme amb més de 35 anys d’experiència.
Donem resposta a les necessitats i il.lusions dels nostres clients.

Serveis

ico-edificacio

Edificis unifamiliars, plurifamiliars i equipaments

ico-urbanisme

Tot tipus de documents urbanístics (plans parcials, modificacions puntuals, catàlegs de masies,…)

ico-obracivil

Reparació i asfaltat, camins rurals,…

ico-altres

Certificats energètics, cèdul.les d’habitabilitat, ites,…